SmodCMS

CENTRUM PERSONALIZÁCIE PLASTOVÝCH KARIETPERSONALIZÁCIE PLASTOVÝCH KARIET


1. Embosované poradové číslo:

Embosovaná číselná personalizácia umožňuje číslovať karty podľa akejkoľvek schémy (poradové číslo alebo číslo generované z databázy klienta).

Písmo BLOCCO výšky cca 4 – 5 mm, dostupné znaky: 0123456789Písmo SIMPLEX, výška cca 3 mm, dostupné znaky: 0123456789


2. Ploché poradové číslo:

Plastové karty možno personalizovať tak, že sa ku karte priradí číslo v plochej forme. Môže ísť o poradové číslo alebo o číslo generované z databázy. Číslo môže mať ľubovoľný počet numerických alebo alfanumerických znakov.

3. Embosované meno priezvisko:

Personalizácia menom a priezviskom vo forme embosovaného textu umožňuje vytvoriť kartu s individuálnymi znakmi jej používateľa. Na embosovanú personalizáciu sa používajú dve písma s poľskými znakmi: písmo OCR, výška cca 4 – 5 mm, dostupné znaky: 0123456789; písmo SIMPLEX, výška cca 3 mm, dostupné znaky: 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUWXYZ4. Ploché meno a priezvisko:

Personalizácia menom a priezviskom vo forme plochého textu umožňuje vytvoriť kartu s individuálnymi znakmi jej používateľa. Plochá personalizácia sa môže umiestniť prakticky kdekoľvek na karte a môže mať ľubovoľnú veľkosť a písmo.5. Čiarový kód:

Symbol čiarového kódu umožňuje personalizovať kartu, čo prostredníctvom čítacieho zariadenia ( skenera, čítačky) výrazne zrýchľuje obsluhu klienta a jeho identifikáciu. Čiarový kód môže obsahovať písmená, čísla a symboly, čiže môže ísť o numerický alebo alfanumerický čiarový kód. Na kartách možno umiestniť každý normalizovaný čiarový kód.6. Podpisové pole:

Umožňuje trvalé umiestnenie podpisu držiteľa karty na jej ploche. Tlačí sa sieťotlačou. Môže byť biele alebo priesvitné (transparentné). Podpisové pole možno ľubovoľne deliť a môže mať ľubovoľný tvar. Najčastejšou formou je obdĺžnik.