SmodCMS

PŘÍPRAVA GRAFICKÉHO NÁVRHU KARTY
Pokyny k přípravě grafického návrhu:

.DOC  stáhnout soubor 

.PDF   stáhnout soubor 

Pokyny k přípravě databáze personalizačních údajů:

.DOC  stáhnout soubor  

.PDF   stáhnout soubor  

.

Pokyny k přípravě grafického návrhu:

Grafický návrh karty lze zaslat ve formátu libovolného grafického programu, např. CorelDraw, Adobe Illustrator, Photopshop, Corel Photo-Paint atp. Formát dokumentu musí být 58 x 90 mm, tedy z každé strany o 2 mm větší než je formát karty (54 x 86 mm). Rohy dokumentu musí být ostré. Výše uvedené rozměry dokumentu je nutno dodržet i v případech, kdy pozadí dokumentu nepřesahuje do spadu. U vektorových dokumentů je nutno formát vyznačit obdélníkem bez obrysu (outline) a výplně, umístěným v nejnižší vrstvě. Bitmapové dokumenty musí být oříznuty na předepsané rozměry.

• Žádný objekt s výjimkou pozadí se nesmí nacházet blíže než 3 mm od okraje čistého formátu (54 x 86 mm). S ohledem na toleranci ořezu může dojít k drobnému posunu grafiky vůči hraně ořezu. Proto po obvodě karty nedoporučujeme umisťovat jakékoliv rámečky, jejichž posunutí by mohlo působit rušivě.

• Pozadí (včetně grafických objektů) tištěné na spad musí dosahovat až k okraji hrubého formátu (58 x 90 mm). Vyčnívá-li některý objekt mimo hrubý formát, musí být oříznut.

• Barvy (včetně barev importovaných fotografií a grafik) musí být převedeny do režimu CMYK. Neposílejte nám soubory s barvami v režimu RGB, protože tyto barvy se po vytištění se mohou značně lišit od původního návrhu zobrazeného na monitoru.
 
• Je nutno počítat s tím, že barvy výsledného potisku karty se mohou mírně lišit od předlohy vytištěné na počítačové tiskárně nebo zobrazené na monitoru. Je to způsobeno odlišnou technologií tisku, jinou technologií skládání barev, jiným druhem tiskového podkladu a dalšími faktory ovlivňujícími výsledný barevný odstín (např. laminování).

• Pro docílení větší hloubky černé barvy v místech se 100% krytím použijte černou barvu namíchanou v proporcích 84 % C, 74 % M, 62 % Y, 100 % K.

• Součet všech čtyř tonálních hodnot v žádném bodě dokumentu nesmí překročit hodnotu 320 %. U zakázek, kde tento parametr bude překročen, nebudeme uznávat reklamace. (Tedy například nelze získávat černou barvu ze čtyř složek se 100% nasycením).

• Přípustná tolerance nasycení barev při tisku činí +/- 5 %.

• Text a souvislé černé plochy se nesmí tisknout rastrem.

• U příliš malého písma (pod 6 bodů) nebo jiných tenkých grafických prvků se nedoporučuje používat negativní tisk (zejména u patkového písma).

• Tenké čáry, mřížky a podobné grafické prvky se doporučuje tisknout jednou barvou. Toto doporučení platí i pro písmo malé a střední velikosti.

• Černé texty menší než 18 bodů, umístěné na barevném pozadí, musí být tištěny přetiskem (overprint). Pozadí pod těmito texty nesmí být vybráno.

• Aby se předešlo případným nepřesnostem soutisku, je nutno používat trapping, tedy tvořit minimální přesahy jednotlivých barev na jejich hranici.

• Rozlišení bitových map musí být 300 DPI.

• Texty musí být převedeny na křivky.

• Všechny objekty v dokumentu musí být seskupeny. Spolu s hotovým projektem je nutno vždy zaslat náhled lícní a rubové strany ve formátu JPEG s příkladem personalizace.

• Kontrolní nátisky je nutno provádět technologií, která umožňuje simulovat tiskový rastr. Nátisk musí být proveden z podkladů dodaných tiskárně po jejich závěrečné korektuře. Jinak jej nelze použít jako závazný vzor pro tisk.

•Barvy hotového výrobku musí odpovídat dodanému vzoru, se zohledněním omezení vyplývajících z technických možností strojů, tiskového podkladu, dodaných podkladů a dalších faktorů majících vliv na výsledné barvy výtisku (např. laminování).

• Při současném tisku karet různé barvy v jednom nákladu a tisku na metalických podkladech se může nasycení barev mírně lišit od původního grafického návrhu.

• MCARD neodpovídá za porušení autorských práv ke znakům, symbolům a grafice použité zákazníkem v jeho grafickém návrhu.


Metalické karty – závěrečné poznámky:

• Karty s metalickým podkladem (zlaté, stříbrné) vyrábíme následujícím způsobem: Na celou plochu karty se nejprve sítotiskem nanese metalická barva (zlatá nebo stříbrná) a teprve na ni zákazníkem doručená grafika. Všechna místa, která mají na grafickém návrhu bílou barvu, budou mít na finálním produktu barvu metalickou (zlatou nebo stříbrnou). Pro lepší představu o tom, jak se finální produkt bude lišit od grafického návrhu, lze návrh zkušebně vytisknout např. na žlutý papír. Existují dvě metody, jak docílit bílé barvy na kartách s metalickým podkladem:

• dodatečný tisk bílé barvy z palety Panton (vhodné pro náklady nad 1000 ks).

• vybrání metalické barvy v místech, která mají zůstat bílá (použitelné pouze u větších grafických prvků, nepoužitelné u textů a stínů pod textem). Zlatá barva má vliv na ostatní barvy – karta bude vypadat tmavší než na původním návrhu. Stříbrná barva světlost ostatních barev neovlivňuje. Zlatou barvu lze vytisknout také jiným způsobem: jako podklad použít metalickou stříbrnou barvu a všude tam, kde chceme získat zlatou barvu, se na stříbrný podklad natiskne taková kombinace barevných složek, která bude vypadat jako zlato. V tomto případě všude tam, kde je na grafickém návrhu bílá barva, bude na výsledném výrobku barva stříbrná. Soubor pro tisk může být uložen ve formátech: CDR (CorelDraw) libovolné verze, AI (Adobe Illustrator) do verze CS3, PSD (Photoshop) do verze CS3, CPT (Corel Photo Paint) libovolné verze.