SmodCMS

VOORBEREIDING VAN HET PROJECT
Beschrijving van de voorbereiding van het project:

.DOC  open bestand 

.PDF   open bestand 


Voorbereiding van een gegevensbank voor personalisatie:

.DOC  open bestand 

.PDF   open bestand 

.

Beschrijving van de voorbereiding van een project:

Een drukproject moet worden voorbereid in een vrij grafisch programma vb. CorelDraw, Adobe Illustrator, Photopshop, Corel Photo-Paint. Voor het formaat van het project 58 x 90 mm nemen, dit is 2 mm groter van elke pagina in verhouding tot de afmetingen van het formaat van de kaart (54 x 86 mm). In het project vragen we om de hoeken niet af te ronden. Indien het project geen achtergrond met bleed heeft, moet het projectformaat behouden blijven. Daarom moet men het projectformaat begrenzen met een rechthoek op de laagste laag, zonder outline en opvulling, of (in het geval van een rasterbestand), het project gepast omkaderen op die manier dat het de gepaste afmetingen heeft.

• Objecten mogen zich niet op minder dan 3 mm bevinden van de rand van het formaat van de kaart (54 x 86 mm) met uitzondering van de achtergrond. Met inachtneming van de kniptolerantie, kunnen er bepaalde verschuivingen in het werk optreden met betrekking tot de gebruiksrand. Daarom raden we aan om rond het project om het even welke kaders te plaatsen, waarvan de centriciteit in het gebruik zichtbaar kan zijn.

• Achtergrond (ook objecten die de achtergrond vormen) gedrukt „met bleed” moet men herleiden tot de rand van het projectformaat (58 x 90 mm). Indien er objecten zijn die buiten het projectformaat vallen, moet men die wegknippen.

• Kleuren (waarbij ook de geïmporteerde voor projecten van foto’s en grafieken) moeten in het CMYK-model zijn. Gelieve geen bestanden door te sturen in het RGB-model aangezien de gedrukte kleuren kunnen afwijken van de gewenste kleuren, die op het scherm zichtbaar zijn.
 
• Men moet de aandacht vestigen op de mogelijkheid van het optreden van kleurenverschillen bij het afdrukken met printers en het beeld op de monitor omwille van verschil in druktechnologie, kleurenpresentatie en soort basis waarop de kaarten worden gedrukt, en andere factoren die de kleurenschakering kunnen beïnvloeden (vb laminering).

• Met het oog op het verkrijgen van een grotere zwarte kleurendiepte in het aplagebied, een zwart kleur gebruiken gevormd uit de samengestelden 84%C 74%M 62%Y 100%K.

• De tonale waarden in een punt mogen 320% niet overschrijden. Bij werk waarbij deze parameter overschreden wordt, zullen klachten niet aanvaard worden. (Ofwel mag men geen zwarte kleur vormen uit vier 100% samengestelden).

• De toegelaten afwijking in de kleursaturatie bedraagt +/- 5%.

• Het is niet toegelaten een tekst of zwarte apla uit vier kleuren te genereren.

• In het geval van een kleine font size (minder dan 6 pkt.) of andere dunne grafische elementen, moet men verdubbeling vermijden (dit betreft in het bijzonder lettertypes met schreef).

• Dunne lijnen,stippelijnen en andere grafische elementen moeten uitgevoerd worden in één kleur. Dit betreft ook een lettertype met een kleine en middelmatige font size.

• Zwarte tekst met een grootte van minder dan niż 18 punten op een gekleurde achtergrond moeten overdrukt worden (overprint). Het is niet toegelaten een achtergrond te kiezen onder dergelijke opschriften.

• Met het doel om eventuele onnauwkeurigheden te vermijden, moet men trapping vormen (trapping), ofwel minimaal lagen van kleuren op elkaar leggen.

• De resolutie van de bytemap moet 300 dpi bedragen.

• Men moet de teksten in cursief veranderen.

• Men moet het project groeperen. Wanneer met het project doorstuurt, gelieve dan een sjabloon bij te voegen van de voor-en keerzijde in JPG met een voorbeeld van de personalisatie (indien van toepassing).

• Proefdrukken moet men uitvoeren in de technologie, die het mogelijk maakt simulatie van van de toeigroei van rasterpunten in offset druk. De proefdruk moet uitgevoerd zijn na de laatste correctie in de materialen die aan de drukkerij worden overgemaakt. Anders is er geen waarheidsgetrouwe basis voor de druk.

• De kleur in een afgewerkte productie moet overeenkomstig zijn met het geleverde model, hierbij de beperkingen in acht nemend die voortkomen uit de technische mogelijkheden van machines, de basis, waarop gedrukt wordt, de geleverde materialen en andere factoren die een invloed hebben op de kleuschakeringen (vb laminering).

• In het geval kaarten met verschillende kleurschakeringen worden samengevoegd in een oplage, of in een druk op metallische basis, laat de opdrachtgever een afwijking toe van de saturatie van de kleuren in verhouding tot het oorspronkelijk project.

• MCARD draagt geen enkel verantwoordelijkheid uit hoofde van het schenden van auteursrechten wat betreft karakters, symbolen en de door de Opdrachtgever gebruikte grafiek in het grafisch project.


Metallische kaarten – bijkomende opmerkingen:

• Kaarten met een metallische basis (zilver, goud) worden op de volgende manier geproduceerd: Over de volledige kaart wordt een metallische kleur gelegd via de zeefdrukmethode (goud of zilver), nadien wordt de grafiek gedrukt die u hebt aangeleverd. Overal waar in het project de witte kleur optreedt, zal dit in het eindproduct een metallische kleur zijn (goud of zilver). Men kan dit simuleren door uw project vb op geel papier te drukken – dit geeft in in zekere mate een beeld van welke verschillen optreden tussen het project en het eindproduct. Er bestaand twee methodes voor het verkrijgen van de kleur wit op kaarten met een metallische basis:

• het gebruik van een bijkomende Pantonkleur (witte Panton, methode gebruikt voor oplagen van meer dan 1000 stuks).

• het gebruik van een de keuze van een metallische kleur (dit betreft eerder grote elementen), We zijn zeker niet in staat om keuzes te maken onder de teksten (kleine letters, of schaduw onder de letters). De kleur geel heeft de neiging om van kleur te veranderen – uw kaart zal er donkerder uitzien dan in het project, zilver is eerder een neutraal kleur. Een gouden kaart kan men ook op een andere manier drukken. Een metallische zilveren basis nemen en overal waar u geel wil gebruiken, drukken we het kleur erop in de gepaste oplage zodat het uiteindelijk geel wordt. In dit geval zal overal waar in het project de witte kleur is, zal in de finale productie de kleur goud zijn. Men moet het bestand dat moet gedrukt worden opslaan in CDR-formaat (Corel Draw) een versie van AI (Adobe Illustrator) voor CS3 PSD (Photoshop) voor CS 3 CPT (Corel PhotoPaint), om het even welke versie.